صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) 20,667,069,503
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص) تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: احسان طیبی ثانی 17,755
حسابرس: موسسه حسابرسی فاطر
تعداد واحدهای باقی مانده: 32,245 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,173,116
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29 مختلط با تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,164,014
تاریخ محاسبه NAV: 1395/09/12 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,164,014
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود