صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۹,۴۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲۰,۵۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۶۳,۱۲۶,۱۱۶,۷۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۰۵۵,۰۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۰۲۴,۸۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۰۲۴,۸۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۹
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ] ثبت آگهی تغییرات [ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ] ثبت آگهی تغییرات [ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ] ثبت تصمیمات مجمع
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۷,۰۵۵,۰۶۹ ۷,۰۲۴,۸۱۳ ۰ ۰ ۰ ۱۵۷ ۰ ۲۷۹,۴۵۶ ۱,۹۶۳,۱۲۶,۱۱۶,۷۴۵
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۷,۰۷۹,۶۲۶ ۷,۰۴۹,۲۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷۹,۶۱۳ ۱,۹۷۱,۰۷۲,۶۸۹,۱۵۱
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۷,۱۵۵,۰۴۶ ۷,۱۲۴,۲۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷۹,۶۱۳ ۱,۹۹۲,۰۳۸,۷۰۰,۳۶۷
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۷,۱۵۵,۲۵۶ ۷,۱۲۴,۴۸۱ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۲۷۹,۶۱۳ ۱,۹۹۲,۰۹۷,۵۸۷,۱۰۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۷,۱۵۵,۴۶۸ ۷,۱۲۴,۶۹۳ ۰ ۰ ۰ ۳۴۸ ۰ ۲۷۹,۶۱۹ ۱,۹۹۲,۱۹۹,۶۶۲,۳۸۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۷,۱۵۴,۳۵۴ ۷,۱۲۳,۵۷۵ ۰ ۰ ۰ ۱,۸۰۹ ۰ ۲۷۹,۹۶۷ ۱,۹۹۴,۳۶۵,۸۷۴,۷۶۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۷,۱۷۱,۹۳۱ ۷,۱۴۰,۹۷۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۲۸۱,۷۷۶ ۲,۰۱۲,۱۵۳,۸۹۷,۵۲۱
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۷,۱۷۹,۶۵۷ ۷,۱۴۸,۶۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۱,۷۸۶ ۲,۰۱۴,۳۹۷,۲۷۴,۶۰۲
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۷,۱۸۲,۸۴۶ ۷,۱۵۱,۸۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۱,۷۸۶ ۲,۰۱۵,۲۹۳,۳۳۷,۴۷۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۷,۱۷۹,۰۶۹ ۷,۱۴۸,۰۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۱,۷۸۶ ۲,۰۱۴,۲۲۳,۹۱۸,۹۴۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۷,۱۷۹,۳۰۵ ۷,۱۴۸,۲۹۸ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۷۹ ۰ ۲۸۱,۷۸۶ ۲,۰۱۴,۲۹۰,۲۱۰,۳۶۵
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۷,۱۷۹,۴۰۰ ۷,۱۴۸,۵۳۳ ۰ ۰ ۰ ۴۹ ۰ ۲۸۳,۰۶۵ ۲,۰۲۳,۴۹۹,۴۹۷,۸۸۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۷,۱۸۶,۹۱۲ ۷,۱۵۶,۰۳۱ ۰ ۰ ۰ ۱۸ ۰ ۲۸۳,۱۱۴ ۲,۰۲۵,۹۷۲,۴۸۲,۷۷۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۷,۱۹۴,۱۷۴ ۷,۱۶۳,۲۴۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴ ۰ ۲۸۳,۱۳۲ ۲,۰۲۸,۱۴۲,۵۳۱,۴۳۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۷,۱۷۱,۸۶۳ ۷,۱۴۱,۰۶۳ ۰ ۰ ۰ ۸۱ ۰ ۲۸۳,۲۱۶ ۲,۰۲۲,۴۶۳,۳۶۰,۸۱۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۷,۱۸۷,۵۳۷ ۷,۱۵۶,۶۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۳,۲۹۷ ۲,۰۲۷,۴۴۸,۹۹۹,۱۱۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۷,۲۰۲,۰۶۶ ۷,۱۷۱,۰۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۳,۲۹۷ ۲,۰۳۱,۵۳۰,۶۱۸,۷۶۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۷,۲۰۲,۳۰۱ ۷,۱۷۱,۲۶۳ ۰ ۰ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۸۳,۲۹۷ ۲,۰۳۱,۵۹۷,۳۱۶,۲۹۷
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۷,۲۰۲,۴۸۱ ۷,۱۷۱,۴۷۱ ۰ ۰ ۰ ۴۴ ۰ ۲۸۳,۵۵۰ ۲,۰۳۳,۴۷۰,۵۴۸,۶۱۶
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۷,۱۹۴,۶۲۲ ۷,۱۶۳,۶۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۳,۵۹۴ ۲,۰۳۱,۵۶۴,۹۲۷,۶۳۲
  مشاهده همه