اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,459
تعداد واحدهای باقی مانده: 47,541
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 97,952,269,005
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,884,834
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,867,216
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,827,637
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس : فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : علی اسکینی ,حسین احمدی ,بهاره حیدری مقدم
مدیر ثبت : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/27 1,884,834 1,867,216 39,579- 0 91,389 0 38,930 52,459 97,952,269,005
  2 1398/01/26 1,900,202 1,882,379 40,071- 0 91,389 0 38,930 52,459 98,747,735,567
  3 1398/01/25 1,878,388 1,860,974 40,702- 0 91,389 0 38,930 52,459 97,624,860,740
  4 1398/01/24 1,890,575 1,873,040 41,087- 0 91,389 0 38,930 52,459 98,257,807,344
  5 1398/01/23 1,897,474 1,879,950 41,880- 0 91,389 0 38,930 52,459 98,620,285,658
  6 1398/01/22 1,897,386 1,879,862 41,880- 0 91,389 0 38,930 52,459 98,615,668,805
  7 1398/01/21 1,897,298 1,879,774 41,880- 0 91,389 0 38,930 52,459 98,611,061,421
  8 1398/01/20 1,871,334 1,853,620 30,792- 28 91,389 0 38,930 52,459 97,239,052,944
  9 1398/01/19 1,840,501 1,823,216 22,245- 0 91,361 15 38,930 52,431 95,593,033,564
  10 1398/01/18 1,835,355 1,817,935 18,847- 0 91,361 0 38,915 52,446 95,343,394,937
  11 1398/01/17 1,826,139 1,808,222 18,847- 0 91,361 0 38,915 52,446 94,833,994,977
  12 1398/01/16 1,805,978 1,788,028 34,310- 0 91,361 0 38,915 52,446 93,774,924,088
  13 1398/01/15 1,805,891 1,787,941 34,310- 0 91,361 0 38,915 52,446 93,770,357,884
  14 1398/01/14 1,805,804 1,787,854 34,310- 0 91,361 0 38,915 52,446 93,765,801,137
  15 1398/01/13 1,805,718 1,787,767 34,309- 0 91,361 0 38,915 52,446 93,761,253,849
  16 1398/01/12 1,805,631 1,787,681 34,310- 415 91,361 0 38,915 52,446 93,756,716,014
  17 1398/01/11 1,805,521 1,787,428 34,584- 0 90,946 0 38,915 52,031 93,001,644,292
  18 1398/01/10 1,817,169 1,799,231 31,563- 0 90,946 0 38,915 52,031 93,615,780,728
  19 1398/01/09 1,798,156 1,785,119 23,537- 0 90,946 0 38,915 52,031 92,881,551,724
  20 1398/01/08 1,798,068 1,785,031 23,537- 0 90,946 0 38,915 52,031 92,876,969,586