اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,459
تعداد واحدهای باقی مانده: 47,541
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 101,264,981,090
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,949,349
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,930,364
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,893,731
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس : فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : علی اسکینی ,حسین احمدی ,بهاره حیدری مقدم
مدیر ثبت : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/03 1,949,349 1,930,364 36,633- 0 91,389 0 38,930 52,459 101,264,981,090
  2 1398/02/02 1,938,961 1,920,125 30,416- 0 91,389 0 38,930 52,459 100,727,826,196
  3 1398/02/01 1,924,612 1,905,651 38,381- 0 91,389 0 38,930 52,459 99,968,569,053
  4 1398/01/31 1,924,528 1,905,567 38,381- 0 91,389 0 38,930 52,459 99,964,157,143
  5 1398/01/30 1,888,663 1,871,006 39,579- 0 91,389 0 38,930 52,459 98,151,089,749
  6 1398/01/29 1,888,574 1,870,917 39,579- 0 91,389 0 38,930 52,459 98,146,429,245
  7 1398/01/28 1,888,486 1,870,828 39,578- 0 91,389 0 38,930 52,459 98,141,778,231
  8 1398/01/27 1,884,834 1,867,216 39,579- 0 91,389 0 38,930 52,459 97,952,269,005
  9 1398/01/26 1,900,202 1,882,379 40,071- 0 91,389 0 38,930 52,459 98,747,735,567
  10 1398/01/25 1,878,388 1,860,974 40,702- 0 91,389 0 38,930 52,459 97,624,860,740
  11 1398/01/24 1,890,575 1,873,040 41,087- 0 91,389 0 38,930 52,459 98,257,807,344
  12 1398/01/23 1,897,474 1,879,950 41,880- 0 91,389 0 38,930 52,459 98,620,285,658
  13 1398/01/22 1,897,386 1,879,862 41,880- 0 91,389 0 38,930 52,459 98,615,668,805
  14 1398/01/21 1,897,298 1,879,774 41,880- 0 91,389 0 38,930 52,459 98,611,061,421
  15 1398/01/20 1,871,334 1,853,620 30,792- 28 91,389 0 38,930 52,459 97,239,052,944
  16 1398/01/19 1,840,501 1,823,216 22,245- 0 91,361 15 38,930 52,431 95,593,033,564
  17 1398/01/18 1,835,355 1,817,935 18,847- 0 91,361 0 38,915 52,446 95,343,394,937
  18 1398/01/17 1,826,139 1,808,222 18,847- 0 91,361 0 38,915 52,446 94,833,994,977
  19 1398/01/16 1,805,978 1,788,028 34,310- 0 91,361 0 38,915 52,446 93,774,924,088
  20 1398/01/15 1,805,891 1,787,941 34,310- 0 91,361 0 38,915 52,446 93,770,357,884