صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۱,۱۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲۸,۸۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۲۴,۷۴۸,۹۳۹,۶۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۵۰۲,۵۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۴۶۷,۸۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۴۶۷,۸۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۲۸
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۷,۵۰۲,۵۵۵ ۷,۴۶۷,۸۱۶ ۷,۴۶۷,۸۱۶ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۲ ۵۰۳,۹۵۸ ۲۷۱,۱۳۰ ۲,۰۲۴,۷۴۸,۹۳۹,۶۴۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۷,۵۰۰,۴۰۹ ۷,۴۶۵,۶۶۲ ۷,۴۶۵,۶۶۲ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۳,۹۵۶ ۲۷۱,۱۳۲ ۲,۰۲۴,۱۷۹,۷۹۴,۰۸۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۷,۴۶۹,۰۳۱ ۷,۴۳۴,۴۶۲ ۷,۴۳۴,۴۶۲ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۳,۹۵۶ ۲۷۱,۱۳۲ ۲,۰۱۵,۷۲۰,۶۱۲,۲۹۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۷,۴۶۹,۲۰۱ ۷,۴۳۴,۶۳۳ ۷,۴۳۴,۶۳۳ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۱۲ ۵۰۳,۹۵۶ ۲۷۱,۱۳۲ ۲,۰۱۵,۷۶۶,۸۳۲,۱۶۰
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۷,۴۶۹,۳۷۱ ۷,۴۳۴,۸۰۳ ۷,۴۳۴,۸۰۳ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۵ ۵۰۳,۹۴۴ ۲۷۱,۱۴۴ ۲,۰۱۵,۹۰۲,۳۱۲,۸۳۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۷,۴۵۵,۶۶۸ ۷,۴۲۲,۰۱۷ ۷,۴۲۲,۰۱۷ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۱۱۴ ۵۰۳,۹۳۹ ۲۷۱,۱۴۹ ۲,۰۱۲,۴۷۲,۵۰۳,۳۱۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۷,۳۷۱,۵۳۷ ۷,۳۳۸,۵۸۵ ۷,۳۳۸,۵۸۵ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۶۰ ۵۰۳,۸۲۵ ۲۷۱,۲۶۳ ۱,۹۹۰,۶۸۶,۶۴۵,۲۹۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۷,۴۲۶,۰۸۰ ۷,۳۹۲,۹۹۹ ۷,۳۹۲,۹۹۹ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۵۱ ۵۰۳,۷۶۵ ۲۷۱,۳۲۳ ۲,۰۰۵,۸۹۰,۷۱۶,۰۶۳
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۷,۵۸۱,۲۲۱ ۷,۵۴۷,۰۹۱ ۷,۵۴۷,۰۹۱ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۳,۷۱۴ ۲۷۱,۳۷۴ ۲,۰۴۸,۰۸۴,۲۵۸,۷۳۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۷,۵۸۳,۳۲۹ ۷,۵۵۰,۲۸۳ ۷,۵۵۰,۲۸۳ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۳,۷۱۴ ۲۷۱,۳۷۴ ۲,۰۴۸,۹۵۰,۶۱۰,۶۱۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۷,۵۸۳,۴۷۶ ۷,۵۵۰,۴۳۰ ۷,۵۵۰,۴۳۰ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۲۱ ۵۰۳,۷۱۴ ۲۷۱,۳۷۴ ۲,۰۴۸,۹۹۰,۴۷۸,۶۲۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۷,۵۸۳,۶۲۱ ۷,۵۵۰,۵۷۷ ۷,۵۵۰,۵۷۷ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۳,۶۹۳ ۲۷۱,۳۹۵ ۲,۰۴۹,۱۸۸,۹۵۴,۹۴۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۷,۵۷۰,۰۱۰ ۷,۵۳۷,۱۸۱ ۷,۵۳۷,۱۸۱ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۷ ۵۰۳,۶۹۳ ۲۷۱,۳۹۵ ۲,۰۴۵,۵۵۳,۲۸۲,۴۶۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۷,۵۹۹,۵۸۷ ۷,۵۶۶,۵۳۹ ۷,۵۶۶,۵۳۹ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۳,۶۸۶ ۲۷۱,۴۰۲ ۲,۰۵۳,۵۷۳,۷۵۵,۷۶۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۷,۵۵۶,۸۱۸ ۷,۵۲۴,۰۰۲ ۷,۵۲۴,۰۰۲ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۳,۶۸۶ ۲۷۱,۴۰۲ ۲,۰۴۲,۰۲۹,۲۴۷,۷۱۶
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۷,۵۵۵,۶۶۶ ۷,۵۲۲,۸۲۹ ۷,۵۲۲,۸۲۹ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۳,۶۸۶ ۲۷۱,۴۰۲ ۲,۰۴۱,۷۱۰,۸۸۹,۳۰۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۷,۵۲۶,۸۲۶ ۷,۴۹۴,۱۸۹ ۷,۴۹۴,۱۸۹ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۳,۶۸۶ ۲۷۱,۴۰۲ ۲,۰۳۳,۹۳۷,۹۳۰,۴۲۴
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۷,۵۲۶,۹۶۹ ۷,۴۹۴,۳۳۳ ۷,۴۹۴,۳۳۳ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۱۶۸ ۵۰۳,۶۸۶ ۲۷۱,۴۰۲ ۲,۰۳۳,۹۷۶,۸۴۴,۱۷۵
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۷,۵۲۷,۰۹۴ ۷,۴۹۴,۴۷۸ ۷,۴۹۴,۴۷۸ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۶۴ ۵۰۳,۵۱۸ ۲۷۱,۵۷۰ ۲,۰۳۵,۲۷۵,۲۵۷,۵۸۶
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۷,۴۳۸,۳۱۹ ۷,۴۰۶,۲۸۹ ۷,۴۰۶,۲۸۹ ۰ ۰ ۷۷۵,۰۸۸ ۰ ۵۰۳,۴۵۴ ۲۷۱,۶۳۴ ۲,۰۱۱,۷۹۹,۹۹۵,۸۶۲
  مشاهده همه