صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۵,۶۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲۴,۳۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۲۶,۹۲۹,۰۹۹,۸۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۷۴۶,۴۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۷۱۶,۹۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۷۱۶,۹۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۲۹
نوع صندوق
مختلط با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۷,۷۴۶,۴۳۳ ۷,۷۱۶,۹۷۴ ۷,۷۱۶,۹۷۴ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۰ ۵۱۹,۸۷۶ ۲۷۵,۶۱۷ ۲,۱۲۶,۹۲۹,۰۹۹,۸۲۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۷,۷۴۶,۶۷۱ ۷,۷۱۷,۲۱۱ ۷,۷۱۷,۲۱۱ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۰ ۵۱۹,۸۷۶ ۲۷۵,۶۱۷ ۲,۱۲۶,۹۹۴,۵۰۷,۷۳۴
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۷,۷۴۶,۹۰۸ ۷,۷۱۷,۴۴۸ ۷,۷۱۷,۴۴۸ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۲۳ ۵۱۹,۸۷۶ ۲۷۵,۶۱۷ ۲,۱۲۷,۰۵۹,۹۲۴,۳۵۵
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۷,۷۸۶,۶۶۴ ۷,۷۵۶,۹۰۵ ۷,۷۵۶,۹۰۵ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۰ ۵۱۹,۸۵۳ ۲۷۵,۶۴۰ ۲,۱۳۸,۱۱۳,۲۶۲,۷۵۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۷,۷۸۵,۴۵۵ ۷,۷۵۴,۳۱۶ ۷,۷۵۴,۳۱۶ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۰ ۵۱۹,۸۵۳ ۲۷۵,۶۴۰ ۲,۱۳۷,۳۹۹,۷۳۶,۸۵۴
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۷,۷۲۹,۰۸۵ ۷,۶۹۸,۲۸۱ ۷,۶۹۸,۲۸۱ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۰ ۵۱۹,۸۵۳ ۲۷۵,۶۴۰ ۲,۱۲۱,۹۵۴,۱۴۱,۵۶۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۷,۷۳۰,۲۰۸ ۷,۶۹۹,۳۹۶ ۷,۶۹۹,۳۹۶ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۰ ۵۱۹,۸۵۳ ۲۷۵,۶۴۰ ۲,۱۲۲,۲۶۱,۶۰۷,۷۶۵
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۷,۷۰۵,۱۳۰ ۷,۶۷۴,۴۴۵ ۷,۶۷۴,۴۴۵ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۰ ۵۱۹,۸۵۳ ۲۷۵,۶۴۰ ۲,۱۱۵,۳۸۴,۰۰۷,۲۶۲
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۷,۷۰۵,۳۷۸ ۷,۶۷۴,۶۹۳ ۷,۶۷۴,۶۹۳ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۴۳ ۵۱۹,۸۵۳ ۲۷۵,۶۴۰ ۲,۱۱۵,۴۵۲,۳۶۰,۱۴۲
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۷,۷۰۵,۶۲۲ ۷,۶۷۴,۹۴۱ ۷,۶۷۴,۹۴۱ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۸ ۵۱۹,۸۱۰ ۲۷۵,۶۸۳ ۲,۱۱۵,۸۵۰,۷۴۳,۹۱۹
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۷,۵۸۶,۰۹۵ ۷,۵۵۶,۲۵۷ ۷,۵۵۶,۲۵۷ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۲۱ ۵۱۹,۸۰۲ ۲۷۵,۶۹۱ ۲,۰۸۳,۱۹۲,۰۸۵,۷۸۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۷,۵۴۵,۰۶۳ ۷,۵۱۷,۵۸۵ ۷,۵۱۷,۵۸۵ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۷ ۵۱۹,۷۸۱ ۲۷۵,۷۱۲ ۲,۰۷۲,۶۸۸,۳۵۰,۱۷۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۷,۵۷۷,۶۷۳ ۷,۵۵۰,۲۷۵ ۷,۵۵۰,۲۷۵ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۳۳ ۵۱۹,۷۷۴ ۲۷۵,۷۱۹ ۲,۰۸۱,۷۵۴,۳۷۶,۲۲۹
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۷,۵۶۶,۱۶۴ ۷,۵۳۹,۲۷۵ ۷,۵۳۹,۲۷۵ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۰ ۵۱۹,۷۴۱ ۲۷۵,۷۵۲ ۲,۰۷۸,۹۷۰,۰۹۷,۹۷۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۷,۴۹۳,۹۲۹ ۷,۴۶۷,۱۹۴ ۷,۴۶۷,۱۹۴ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۰ ۵۱۹,۷۴۱ ۲۷۵,۷۵۲ ۲,۰۵۹,۰۹۳,۷۳۰,۲۲۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۷,۴۹۴,۱۴۹ ۷,۴۶۷,۴۱۴ ۷,۴۶۷,۴۱۴ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۰ ۵۱۹,۷۴۱ ۲۷۵,۷۵۲ ۲,۰۵۹,۱۵۴,۳۶۴,۹۰۲
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۷,۴۹۴,۳۷۱ ۷,۴۶۷,۶۳۷ ۷,۴۶۷,۶۳۷ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۹۳ ۰ ۵۱۹,۷۴۱ ۲۷۵,۷۵۲ ۲,۰۵۹,۲۱۵,۷۹۷,۷۹۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۷,۴۹۴,۵۹۴ ۷,۴۶۷,۸۶۰ ۷,۴۶۷,۸۶۰ ۰ ۳۲ ۷۹۵,۴۹۳ ۰ ۵۱۹,۷۴۱ ۲۷۵,۷۵۲ ۲,۰۵۹,۲۷۷,۲۳۷,۰۰۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۷,۴۹۴,۸۱۷ ۷,۴۶۸,۰۷۹ ۷,۴۶۸,۰۷۹ ۰ ۳۳ ۷۹۵,۴۶۱ ۲۰۳ ۵۱۹,۷۴۱ ۲۷۵,۷۲۰ ۲,۰۵۹,۰۹۸,۸۴۹,۲۰۹
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۷,۴۴۷,۸۸۵ ۷,۴۲۱,۴۲۷ ۷,۴۲۱,۴۲۷ ۰ ۰ ۷۹۵,۴۲۸ ۰ ۵۱۹,۵۳۸ ۲۷۵,۸۹۰ ۲,۰۴۷,۴۹۷,۵۵۰,۰۷۳
  مشاهده همه