اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 73,175
تعداد واحدهای باقی مانده: 26,825
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 93,767,105,729
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,292,255
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,281,409
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,281,409
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,292,255 1,281,409 0 0 89,351 0 16,176 73,175 93,767,105,729
  2 1396/12/26 1,287,423 1,276,594 0 0 89,351 0 16,176 73,175 93,414,763,273
  3 1396/12/25 1,277,260 1,266,372 0 0 89,351 0 16,176 73,175 92,666,740,882
  4 1396/12/24 1,277,215 1,266,327 0 0 89,351 0 16,176 73,175 92,663,479,494
  5 1396/12/23 1,277,171 1,266,283 0 0 89,351 0 16,176 73,175 92,660,227,731
  6 1396/12/22 1,278,557 1,267,656 0 0 89,351 0 16,176 73,175 92,760,720,343
  7 1396/12/21 1,283,071 1,272,159 0 0 89,351 0 16,176 73,175 93,090,226,868
  8 1396/12/20 1,284,647 1,273,772 0 0 89,351 0 16,176 73,175 93,208,230,150
  9 1396/12/19 1,292,027 1,281,124 0 0 89,351 0 16,176 73,175 93,746,279,164
  10 1396/12/18 1,291,101 1,280,206 0 0 89,351 0 16,176 73,175 93,679,106,750
  11 1396/12/17 1,291,058 1,280,164 0 0 89,351 0 16,176 73,175 93,675,968,336
  12 1396/12/16 1,291,015 1,280,121 0 0 89,351 0 16,176 73,175 93,672,863,095
  13 1396/12/15 1,297,092 1,286,176 0 0 89,351 0 16,176 73,175 94,115,902,582
  14 1396/12/14 1,298,081 1,287,116 0 0 89,351 0 16,176 73,175 94,184,735,494
  15 1396/12/13 1,297,405 1,286,475 0 0 89,351 0 16,176 73,175 94,137,834,375
  16 1396/12/12 1,301,821 1,290,854 0 0 89,351 0 16,176 73,175 94,458,240,078
  17 1396/12/11 1,319,149 1,308,107 0 0 89,351 0 16,176 73,175 95,720,695,338
  18 1396/12/10 1,319,108 1,308,066 0 0 89,351 0 16,176 73,175 95,717,747,654
  19 1396/12/09 1,319,068 1,308,026 0 0 89,351 0 16,176 73,175 95,714,809,525
  20 1396/12/08 1,321,038 1,309,967 0 0 89,351 0 16,176 73,175 95,856,863,049
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi