اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 73,175
تعداد واحدهای باقی مانده: 26,825
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 88,889,336,527
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,224,589
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,214,750
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,214,750
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان(سهامی خاص)
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/11/29
نوع صندوق : مختلط با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/03 1,224,589 1,214,750 0 0 89,351 0 16,176 73,175 88,889,336,527
  2 1397/02/02 1,239,240 1,229,333 0 0 89,351 0 16,176 73,175 89,956,413,515
  3 1397/02/01 1,245,675 1,235,688 0 0 89,351 0 16,176 73,175 90,421,491,948
  4 1397/01/31 1,244,570 1,234,606 0 0 89,351 0 16,176 73,175 90,342,317,033
  5 1397/01/30 1,244,519 1,234,556 0 0 89,351 0 16,176 73,175 90,338,600,999
  6 1397/01/29 1,244,469 1,234,505 0 0 89,351 0 16,176 73,175 90,334,895,113
  7 1397/01/28 1,244,223 1,234,199 0 0 89,351 0 16,176 73,175 90,312,498,250
  8 1397/01/27 1,243,799 1,233,792 0 0 89,351 0 16,176 73,175 90,282,702,606
  9 1397/01/26 1,250,222 1,240,124 0 0 89,351 0 16,176 73,175 90,746,039,681
  10 1397/01/25 1,237,299 1,227,193 0 0 89,351 0 16,176 73,175 89,799,812,095
  11 1397/01/24 1,237,252 1,227,146 0 0 89,351 0 16,176 73,175 89,796,412,189
  12 1397/01/23 1,237,206 1,227,100 0 0 89,351 0 16,176 73,175 89,793,022,178
  13 1397/01/22 1,237,160 1,227,054 0 0 89,351 0 16,176 73,175 89,789,642,059
  14 1397/01/21 1,228,057 1,217,913 0 0 89,351 0 16,176 73,175 89,120,800,218
  15 1397/01/20 1,233,941 1,223,750 0 0 89,351 0 16,176 73,175 89,547,922,997
  16 1397/01/19 1,228,879 1,218,770 0 0 89,351 0 16,176 73,175 89,183,519,441
  17 1397/01/18 1,235,199 1,225,042 0 0 89,351 0 16,176 73,175 89,642,439,179
  18 1397/01/17 1,238,509 1,228,285 0 0 89,351 0 16,176 73,175 89,879,725,788
  19 1397/01/16 1,238,464 1,228,240 0 0 89,351 0 16,176 73,175 89,876,470,170
  20 1397/01/15 1,238,420 1,228,196 0 0 89,351 0 16,176 73,175 89,873,224,395
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi