صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی مرکزی مرکزی
مرکزی خ بهشتی،خ احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه۲،پ۳،ط۳ محمد مشاری ۸۸۵۱۱۵۳۵