صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ تمدید مدت فعالیت صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ حذف رکن ضامن نقدشوندگی، تمدید دوره فعالیت و تصویب اساسنامه جدید تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ انتخاب موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس تغییرات اساسنامه
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ تمدید مدت فعالیت صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ تغییر حسابرس صندوق به موسسه حسابرسی راهبرد پیام تغییرات اساسنامه
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ تغییرات در میزان مشارکت های سرمایه گذاران تغییرات اساسنامه