صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر روزنامه انتخاب موسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرس جدید صندوق
منبع -
مقدمه روزنامه انتخاب موسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرس جدید صندوق
متن خبر

روزنامه انتخاب موسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرس جدید صندوق

پیوست
مشاهده پیوست