صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تغییر متولی صندوق مشترک کوثر
منبع -
مقدمه تغییر متولی صندوق مشترک کوثر از موسسه آزموده کاران به موسسه شاخص اندیشان
متن خبر
پیوست