صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق کوثر
منبع -
مقدمه سقف واحد های سرمایه گذار یصندوق از 50000 واحد به 1000000 واحد .
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست