صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
News
دسته بندی -
عنوان خبر اعلام موافقت سازمان با تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ 1399/09/10
منبع -
مقدمه اعلام موافقت سازمان با تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ 1399/09/10
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست