صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر اعلام موافقت سازمان با تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر در خصوص افزایش هزینه متولی مورخ 1400/03/17
منبع -
مقدمه اعلام موافقت سازمان با تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر در خصوص افزایش هزینه متولی مورخ 1400/03/17
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست