صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر لیست حاضرین مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ 1400/09/15
منبع -
مقدمه لیست حاضرین مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ 1400/09/15
متن خبر

سرکار خانم سمیرا امیری نماینده سازمان هم در این مجمع حضور داشتند . 

پیوست
مشاهده پیوست