صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق کوثر مورخ 1401/02/24 (تمدید فعالیت)
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق کوثر مورخ 1401/02/24
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست