صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
61 مجمع مورخ1397/09/26 تصویب هزینه های صندوق و حسابرس ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
62 مجمع مورخ1397/09/26 تصویب صورتهای مالی ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
63 لیست حاضرین در مجمع مورخ1397/09/26 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
64 دعوتنامه حضور در مجمع مورخ1397/11/03 صندوق مشترک کوثر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
65 حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ 1397/09/26 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
66 دعوت به مجمع عادی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر(تصویب صورتهای مالی) ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
67 تمدید مدت فعالیت صندوق کوثر تا1397/10/10 ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
68 از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق تقاضا میشود تا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه سجام به آدرسhttps://dara.csdiran.com/اقدام فرمایند.شایان ذکر است در صورت عدم ثبت نام کلیه مشکلات پیش آمده در پرداخت سود یا وجوه ابطالی به عهده مشتری می باشد ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
69 دعوت به مجمع عادی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر بابت تمدید دوره فعالیت تا تاریخ 1397/10/10 ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
70 تمدید دوره فعالیت تا تاریخ1397/06/31 و حذف رکن ضامن نقدشوندگی و انتخاب کارگزاری بانک صنعت و معدن به عنوان مدیر ثبت ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
سایز صفحه