صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
71 از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق تقاضا میشود تا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه سجام به آدرسhttps://dara.csdiran.com/اقدام فرمایند.شایان ذکر است در صورت عدم ثبت نام کلیه مشکلات پیش آمده در پرداخت سود یا وجوه ابطالی به عهده مشتری می باشد ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
72 دعوت به مجمع عادی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر بابت تمدید دوره فعالیت تا تاریخ 1397/10/10 ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
73 تمدید دوره فعالیت تا تاریخ1397/06/31 و حذف رکن ضامن نقدشوندگی و انتخاب کارگزاری بانک صنعت و معدن به عنوان مدیر ثبت ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
74 تایید سازمان مبنی بر فعالیت صندوق مشترک کوثر تا تاریخ 1396/11/27 ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
75 برگزاری مجمع مورخ 1396/09/04 بابت تمدید فعالیت صندوق مشترک کوثر تا تاریخ1396/11/27 ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
76 اطلاعیه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
77 موافقت سازمان با مجمع تمدید صندوق ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
78 مجمع تمدید صندوق تا 1396/06/31 ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
79 موافقت سازمان با تمدید صندوق کوثر با شرط اتمام فعالیت در 1396/06/31 ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
80 صورتجلسه تصویب افزایش نرخ هزینه ی حسابرس صندوق ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
سایز صفحه