صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
91 کسب رتبه اول صندوق کوثر ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
92 پرداخت سود مورخ 1392/06/31 ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
93 مجمع صندوق کوثر مورخ 1392/05/23 ۱۳۹۲/۰۵/۲۹
94 مجمع موسس صندوق ۱۳۹۲/۰۱/۲۶
95 پذیره نویسی صندوق مشترک کوثر ۱۳۹۱/۱۰/۰۷
سایز صفحه