صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۰.۰۳ (۲.۰۵) ۱۱.۱ (۹۹.۹۵)
۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۰.۴۲ (۲.۵۵) ۳۶۱.۱۶ (۹۹.۹۹)
۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۰ ۰ (۰.۸۴) ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۰.۸۳) ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۰.۱۷ (۰.۵۸) ۸۷.۴۳ (۸۸.۲۳)
۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱.۱۴ ۱.۴۷ ۶,۰۹۴.۵۵ ۲۰,۷۳۲.۷۵
۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ (۰.۷۴) (۰.۹۹) (۹۳.۲۶) (۹۷.۳۶)
۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ (۲.۰۴) (۲.۶۴) (۹۹.۹۵) (۹۹.۹۹)
۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ (۰.۰۴) ۰.۲۹ (۱۴.۳) ۱۸۹.۶۹
۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۰.۷۱) ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۰.۷۱) ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۹۱.۲ ۱۰۲.۵۷
۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ (۰.۳۹) (۱) (۷۵.۸) (۹۷.۴۸)
۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۰.۵۷ ۰.۰۹ ۶۸۲.۸۱ ۳۶.۴۸
۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۰.۰۲ (۰.۲۵) ۵.۸۶ (۵۹.۹۵)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۰.۳۸ ۱.۳۴ ۳۰۲.۳۸ ۱۲,۹۳۱.۷۲
۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۰ ۰ (۰.۷) ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۰ ۰ (۰.۷) ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱.۱۹ ۱.۶۴ ۷,۴۲۲.۶ ۳۷,۲۴۷.۹۶
۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ (۰.۲۱) (۱.۸۳) (۵۳.۰۵) (۹۹.۸۸)