صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۲۸) (۰.۴۹) (۶۳.۶) (۸۳.۴۸)
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰.۱ ۰.۰۸ ۴۱.۹۲ ۳۵.۴۱
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰.۰۳ (۰.۱۱) ۱۱.۷۵ (۳۴.۲۳)
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ (۱.۴) (۱.۰۶) (۹۹.۴۱) (۹۷.۹۶)
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ (۰.۷۸) (۰.۶۲) (۹۴.۲۱) (۸۹.۶)
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۳۴ ۰.۱۷ ۲۴۷.۴۱ ۸۳.۶۸
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱.۸۸ ۲.۵۵ ۸۹,۴۲۷.۹۵ ۹۷۶,۴۹۵.۰۶
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰ ۰.۹۳ ۰.۲۲ ۲,۸۱۷.۸۵
۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۰.۶۳) (۰.۱۳) (۹۰.۰۸) (۳۸.۲۸)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۹.۵۸ ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ (۰.۲) ۰.۳۲ (۵۱.۷) ۲۲۵.۷۵
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ (۰.۲۳) ۰.۰۷ (۵۶.۳۸) ۲۹.۶۵
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ (۱.۵۴) (۱.۷۹) (۹۹.۶۵) (۹۹.۸۷)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰