صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۱.۹۲) (۲.۶۶) (۹۹.۹۲) (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۰.۰۹) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۰.۱) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۰.۰۵ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۳۲ ۰.۲۱ ۲۲۰.۹۹ ۱۱۸.۲۱
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۱.۲۱) (۳.۴۱) (۹۸.۸۱) (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۴۴) (۱.۹۴) (۷۹.۷۴) (۹۹.۹۲)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۳.۳۳ ۱.۲۸ ۱۵,۶۱۳,۵۲۷.۸۸ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲ ۲.۸۸ ۱۳۶,۶۳۵.۴ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۰.۰۲) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۵.۱۳ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۱.۰۳) (۰.۴۵) (۹۷.۶۸) (۸۰.۸۵)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۱.۰۸) (۲.۰۱) (۹۸.۱۳) (۹۹.۹۴)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱ ۰.۲۲ ۳,۶۲۵.۳۴ ۱۲۲.۲۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۳) (۲.۱۷) (۹۹.۱۷) (۹۹.۹۷)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۲۶ ۰.۳۶ ۱۵۷.۲۵ ۲۷۷.۳۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۰.۰۸) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ ۰.۸۹ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۰۳) ۰.۰۱ (۹.۶۶) ۲.۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۰.۳۹) ۰ (۷۶.۲۱) ۰