صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۱.۲) (۳.۵۱) (۹۸.۷۷) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۰.۵۷) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۰.۹۴) (۲.۷۳) (۹۶.۸۳) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۶ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۸۹) (۱.۵۳) (۹۶.۲۲) (۹۹.۶۴)
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۳۵ ۰.۷ ۲۵۹.۸ ۱,۱۶۵.۴۲
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱.۰۴ ۲.۷۶ ۴,۲۹۷.۳۸ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۰.۰۸) (۱.۹۳) (۲۴.۳۹) (۹۹.۹۲)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۱.۱۸) (۲.۹۷) (۹۸.۷) (۱۰۰)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۸.۴۵ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰.۳۵ (۰.۳۷) ۲۵۶.۰۶ (۷۴.۱۸)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۱.۰۲) (۲.۵۱) (۹۷.۵۹) (۹۹.۹۹)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۰.۵۴) ۰.۴۳ (۸۶.۳۶) ۳۸۲.۸۵
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱.۳۹ ۲.۲۶ ۱۵,۴۷۱.۸۵ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱.۹ ۴.۳۲ ۹۶,۹۰۸.۵۵ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰