صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۱.۹۲) (۲.۷۸) (۹۹.۹۲) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۱.۰۲) (۰.۱۱) (۹۷.۶۷) (۳۲.۶۳)
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۱۷ ۱.۱۹ ۸۷.۲۶ ۷,۳۰۱.۴۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (۰.۱۲) ۰.۳۹ (۳۵.۶۳) ۳۱۹.۷۴
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ ۱.۱۱ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ ۱.۳۴ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ (۰.۶۵) ۰.۳۶ (۹۰.۸۸) ۲۷۶.۹۲
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۴۷ (۰.۲۲) ۴۶۰.۰۸ (۵۴.۴۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۱۲ ۱.۱۴ ۵۶.۱۳ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ (۰.۱۳) ۰.۴۱ (۳۶.۹۲) ۳۴۲.۱۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۰۷) (۱.۴۱) (۹۸.۰۶) (۹۹.۴۳)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ ۰.۸۱ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۱۷ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ (۰.۴۳) ۰.۲۷ (۷۹.۲۷) ۱۶۶.۶۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ (۱.۴۲) ۰.۴۷ (۹۹.۴۶) ۴۴۷.۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۶۵) (۰.۵۷) (۹۰.۸۵) (۸۷.۴۸)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۲۸ (۰.۰۲) ۱۷۲.۹۵ (۶.۳۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰ ۰ ۰.۵۶ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰ ۰ ۰.۵۸ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰ ۰ ۰.۶۳ ۰