صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ (۰.۱۷) (۰.۳۳) (۴۶.۵۳) (۶۹.۶)
۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ (۰.۳۵) (۰.۶) (۷۲.۲) (۸۸.۸۱)
۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ (۰.۱۱) (۰.۷۶) (۳۴.۰۱) (۹۳.۸۲)
۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ (۰.۲۶) ۰.۳ (۶۰.۸۴) ۱۹۷.۳۵
۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۰.۱۹ ۰.۷۵ ۹۷.۶۷ ۱,۴۰۴.۱۶
۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ (۰.۱۳) ۰.۷۲ (۳۷.۰۶) ۱,۲۵۲.۵۶
۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ (۰.۴۷) (۰.۴۸) (۸۱.۹۸) (۸۲.۴۸)
۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ (۰.۹۴) (۰.۹۵) (۹۶.۸۷) (۹۶.۹۴)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ (۰.۵۳) ۱.۵۳ (۸۵.۸۸) ۲۵,۱۳۶.۸۱
۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ (۰.۰۷) ۲.۷۲ (۲۱.۸۲) ۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹
۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۰ ۰ (۰.۷۲) ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۰ ۰ (۰.۷۳) ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ (۰.۴۶) ۰.۳۵ (۸۱.۳۳) ۲۶۰.۹۷
۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۰.۲۳ ۰.۸۹ ۱۳۲.۶۴ ۲,۴۴۲.۵۵