صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (۰.۷۳) ۰.۲۵ (۹۳.۰۸) ۱۴۷.۷۷
۱۸۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۰.۲۱ (۱.۹۳) ۱۱۲.۷۲ (۹۹.۹۲)
۱۸۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۱۸۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۱۸۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۰.۷۱ ۰.۱۵ ۱,۲۲۴.۰۴ ۷۵.۹۸
۱۸۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ (۰.۵۴) (۰.۵۴) (۸۶.۰۵) (۸۶.۳۴)
۱۸۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ (۱.۰۳) (۱.۸۲) (۹۷.۷) (۹۹.۸۸)
۱۸۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ (۰.۵۶) ۰.۲۳ (۸۷.۳۱) ۱۲۹.۰۳
۱۸۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ (۰.۳۵) (۱.۱۸) (۷۲.۲۶) (۹۸.۷)
۱۹۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۰ ۰ (۰.۸) ۰
۱۹۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۱۹۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ (۰.۳) ۰.۶۱ (۶۶.۴۹) ۸۱۴.۵۸
۱۹۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ (۰.۰۴) ۰.۹۳ (۱۳.۴) ۲,۸۰۱.۳۴
۱۹۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲۴ ۵۷.۸۴ ۱۴۳.۱۱
۱۹۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۰.۱۳ (۰.۶۸) ۵۹.۹۶ (۹۱.۶۳)
۱۹۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۲.۵ ۳.۰۲ ۸۰۸,۱۲۵.۷۳ ۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷
۱۹۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰
۱۹۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰
۱۹۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۱.۹۱ ۱.۶۲ ۹۹,۵۴۲.۵۱ ۳۵,۴۶۵.۱۶