صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۲۱.۲۷ ۲۷.۶
۲۲ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۲۳ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۲۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ (۰.۳۷) (۰.۰۹) (۷۴.۴) (۲۹.۲۸)
۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ (۰.۱۳) ۱.۰۴ (۳۸.۶۷) ۴,۲۰۶.۹۷
۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ (۰.۰۶) ۰.۱۷ (۱۹.۲۲) ۸۴.۸
۲۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ (۰.۳۵) (۰.۵) (۷۱.۷۵) (۸۳.۷۳)
۲۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۲۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۰ ۰ ۰.۸۹ ۰
۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (۰.۱۴) (۰.۰۶) (۳۹.۷۳) (۱۹.۲۶)
۳۲ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۰.۲۸ ۰.۷۵ ۱۷۳.۱۶ ۱,۴۲۸.۸۸
۳۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۰.۷۳ ۱.۸۲ ۱,۳۰۵.۰۷ ۷۱,۱۱۰.۰۵
۳۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱.۱۳ ۰.۵۱ ۵,۹۰۱.۹۶ ۵۲۹.۰۹
۳۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱.۳۶ ۰.۹۳ ۱۳,۶۸۲.۴۱ ۲,۸۲۷.۸۳
۳۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۳۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۳۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۰.۹ ۰.۵۶ ۲,۴۸۹.۵۱ ۶۶۸.۶۷
۳۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (۱.۶۲) (۲.۲۶) (۹۹.۷۴) (۹۹.۹۸)