صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۴۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱.۵۷ ۱.۶۲ ۲۹,۴۴۱.۹۲ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۴۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۵۱ (۰.۰۴) ۵۵۰.۶۶ (۱۲.۶۱)
۴۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۴۳) (۰.۸۳) (۷۹.۴۸) (۹۵.۲۹)
۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۱۵ ۰.۶ ۷۰.۲۶ ۷۷۳.۴۷
۴۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۹۷ ۰.۹۲ ۳,۲۳۳ ۲,۷۶۷.۵۱
۴۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۴۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۴۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۵۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۶۳ ۰.۴۱ ۸۸۴.۷۹ ۳۴۵.۲۵
۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰.۴۸ ۰.۰۷ ۴۷۵.۷۲ ۲۸.۰۵
۵۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۲۱.۲۷ ۲۷.۶
۵۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ (۰.۳۷) (۰.۰۹) (۷۴.۴) (۲۹.۲۸)
۵۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ (۰.۱۳) ۱.۰۴ (۳۸.۶۷) ۴,۲۰۶.۹۷
۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ (۰.۰۶) ۰.۱۷ (۱۹.۲۲) ۸۴.۸
۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ (۰.۳۵) (۰.۵) (۷۱.۷۵) (۸۳.۷۳)