صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷ ۰
۶۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۰.۹۷ ۱.۶۵ ۳,۲۹۹.۷۹ ۳۹,۵۹۵.۳۴
۶۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۶۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۶۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۰.۶ ۰.۵۸ ۷۷۳.۹۴ ۷۳۴.۳۶
۶۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۰.۰۳ ۰.۱۸ ۱۱.۸۶ ۹۵.۱
۶۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۰.۹۵ (۰.۰۴) ۳,۰۶۲.۱۵ (۱۵.۱۲)
۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۰.۵ ۰.۱۸ ۵۱۵.۳۹ ۹۵.۱۱
۷۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ (۰.۲۵) (۱.۱۴) (۶۰.۳۸) (۹۸.۴۸)
۷۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۷۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۷۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۰.۷۷ ۰.۸۸ ۱,۵۳۳.۳۵ ۲,۳۲۹.۸۷
۷۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۰.۵۹ (۰.۴۷) ۷۴۳.۸۶ (۸۲.۲۱)
۷۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۱.۵ ۱.۵۴ ۲۲,۹۲۷.۹ ۲۵,۹۳۱.۱۶
۷۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۰.۲۷ ۱.۸۳ ۱۶۴.۴۴ ۷۵,۸۲۸.۱۱
۷۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ (۰.۱۶) ۱.۳۷ (۴۳.۵۲) ۱۴,۴۱۴.۱۶
۷۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۷۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰