صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۲۷۱,۳۱۴ ۱۷۱,۸۳۱ ۴۶,۶۲۰,۱۵۵,۹۳۴ ۱.۲۶
۲ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۲۷۰,۶۴۶ ۲۴۵,۱۱۱ ۶۶,۳۳۸,۳۱۱,۷۰۶ ۴.۲۳
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۲۷۸,۲۹۶ ۲۱۱,۶۲۵ ۵۸,۸۹۴,۳۹۱,۰۰۰ ۳.۸۱
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۴۱۳,۱۷۶ ۱۲۳,۶۵۱ ۵۱,۰۸۹,۶۲۵,۵۷۶ ۱۲۸.۵
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۹۰,۰۰۷ ۶۰,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰,۴۲۰,۰۰۰ ۱۳۰.۰۶
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۶۱,۳۷۸ ۸۲,۱۳۸ ۵,۰۴۱,۴۶۶,۱۶۴ ۲۵۴.۷
۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۵۲,۰۳۱ ۶۵,۲۶۶ ۳,۳۹۵,۸۵۵,۲۴۶ ۴۵.۵۴
۸ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۷۳,۴۶۱ ۱۱۴,۶۰۴ ۸,۴۱۸,۹۲۴,۴۴۴ ۶۹.۷۳
۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۷۳,۱۷۵ ۶۶,۷۹۳ ۴,۸۸۷,۵۷۷,۷۷۵ ۶.۳
۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۶۷,۵۰۰ ۱۴۵,۴۷۷ ۹,۸۱۹,۶۹۷,۵۰۰ ۲۵.۶۱
«12»