صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۲۷۸,۲۹۶ ۲۱۱,۶۲۵ ۵۸,۸۹۴,۳۹۱,۰۰۰ ۳.۸۱
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۴۱۳,۱۷۶ ۱۲۳,۶۵۱ ۵۱,۰۸۹,۶۲۵,۵۷۶ ۱۲۸.۵
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۹۰,۰۰۷ ۶۰,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰,۴۲۰,۰۰۰ ۱۳۰.۰۶
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۶۱,۳۷۸ ۸۲,۱۳۸ ۵,۰۴۱,۴۶۶,۱۶۴ ۲۵۴.۷
۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۵۲,۰۳۱ ۶۵,۲۶۶ ۳,۳۹۵,۸۵۵,۲۴۶ ۴۵.۵۴
۶ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۷۳,۴۶۱ ۱۱۴,۶۰۴ ۸,۴۱۸,۹۲۴,۴۴۴ ۶۹.۷۳
۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۷۳,۱۷۵ ۶۶,۷۹۳ ۴,۸۸۷,۵۷۷,۷۷۵ ۶.۳
۸ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۶۷,۵۰۰ ۱۴۵,۴۷۷ ۹,۸۱۹,۶۹۷,۵۰۰ ۲۵.۶۱
۹ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۶,۹۷۰ ۱۶۷,۴۷۷ ۲,۸۴۲,۰۸۴,۶۹۰ ۲۸.۹۴
۱۰ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ۱۶,۶۲۵ ۵۹,۹۶۳ ۹۹۶,۸۸۴,۸۷۵ ۵.۵۸
«12»