صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۲۷۰,۶۴۶ ۲۴۵,۱۱۱ ۶۶,۳۳۸,۳۱۱,۷۰۶ ۴.۲۳
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۲۷۸,۲۹۶ ۲۱۱,۶۲۵ ۵۸,۸۹۴,۳۹۱,۰۰۰ ۳.۸۱
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۴۱۳,۱۷۶ ۱۲۳,۶۵۱ ۵۱,۰۸۹,۶۲۵,۵۷۶ ۱۲۸.۵
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۹۰,۰۰۷ ۶۰,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰,۴۲۰,۰۰۰ ۱۳۰.۰۶
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۶۱,۳۷۸ ۸۲,۱۳۸ ۵,۰۴۱,۴۶۶,۱۶۴ ۲۵۴.۷
۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۵۲,۰۳۱ ۶۵,۲۶۶ ۳,۳۹۵,۸۵۵,۲۴۶ ۴۵.۵۴
۷ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۷۳,۴۶۱ ۱۱۴,۶۰۴ ۸,۴۱۸,۹۲۴,۴۴۴ ۶۹.۷۳
۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۷۳,۱۷۵ ۶۶,۷۹۳ ۴,۸۸۷,۵۷۷,۷۷۵ ۶.۳
۹ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۶۷,۵۰۰ ۱۴۵,۴۷۷ ۹,۸۱۹,۶۹۷,۵۰۰ ۲۵.۶۱
۱۰ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۶,۹۷۰ ۱۶۷,۴۷۷ ۲,۸۴۲,۰۸۴,۶۹۰ ۲۸.۹۴
«12»