صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱۱ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ۱۶,۶۲۵ ۵۹,۹۶۳ ۹۹۶,۸۸۴,۸۷۵ ۵.۵۸
۱۲ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ۱۴,۸۶۶ ۱۲۰,۰۰۰ ۱,۷۸۳,۹۲۰,۰۰۰ (۱۴.۷۹)
۱۳ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ۱۳,۶۷۹ ۷۶,۳۵۰ ۱,۰۴۴,۳۹۱,۶۵۰ ۵,۶۵۷.۴۸
«12»