صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۰.۶۷۹)% (۲.۱۶۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۳.۵۶۵)% (۵.۳۳۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۴.۴۶۹)% (۱۲.۷۲۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۸.۱۸۴)% (۱۳.۳۴۶)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۱.۲۲۵)% (۸.۲۴۷)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۱۱.۶۵۳)% (۲.۲۵۴)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ %۶۸۷.۸۰۹ %۳۰۲۰.۴۲۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲۰۳۶ %۱۰۰۴۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹)% (۹۹.۸۸)%