صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ %۰.۰۲۹ (۲.۰۵۱)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ %۱.۰۱۲ (۴.۶۶۵)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ %۴.۲۶۷ (۵.۲۹۷)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ %۱۸.۰۳۴ %۲۱.۵۴۷
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ %۴.۶۵۲ %۸.۶۲۴
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ %۴.۸۱۶ (۱۶.۴۱۸)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ %۷۷۶.۱۷۸ %۳۵۶۹.۵۱۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۹۴۷۷ %۱۲۶۰۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹)% (۹۹.۹۲)%