صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۲۷۶)% (۰.۴۹۲)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۲.۳۱۶)% (۲.۱۸۸)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۱.۵۶۴)% (۲.۶۹۲)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۸.۴۲۳ %۱۲.۶۰۸
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۱۵.۴۵۹ %۱۳.۲۹
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۲۵.۰۹۵ %۳۱.۷۴۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۸۲۰.۸۵۹ %۳۸۷۷.۳۱۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸.۸۴ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۴.۴۳)% (۹.۵۵)%