صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) 400
2 کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) 600