صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۰۵۱
دارندگان واحدهای ممتاز


ردیف نام تعداد
1 شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن  400
2 کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) 600