لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مورخ 1397/09/26 1397/10/25
2 دعوت به مجمع عادی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر(تصویب صورتهای مالی) 1397/09/17
3 تمدید مدت فعالیت صندوق کوثر تا1397/10/10 1397/09/05
4 از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق تقاضا میشود تا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه سجام به آدرسhttps://dara.csdiran.com/اقدام فرمایند.شایان ذکر است در صورت عدم ثبت نام کلیه مشکلات پیش آمده در پرداخت سود یا وجوه ابطالی به عهده مشتری می باشد 1397/08/27
5 دعوت به مجمع عادی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر بابت تمدید دوره فعالیت تا تاریخ 1397/10/10 1397/07/14
6 تمدید دوره فعالیت تا تاریخ1397/06/31 و حذف رکن ضامن نقدشوندگی و انتخاب کارگزاری بانک صنعت و معدن به عنوان مدیر ثبت 1397/07/07
7 تایید سازمان مبنی بر فعالیت صندوق مشترک کوثر تا تاریخ 1396/11/27 1396/10/17
8 برگزاری مجمع مورخ 1396/09/04 بابت تمدید فعالیت صندوق مشترک کوثر تا تاریخ1396/11/27 1396/10/17
9 اطلاعیه 1396/05/01
10 موافقت سازمان با مجمع تمدید صندوق 1396/05/01
| 1 | 2 | 3 |
سایز صفحه